نمایش 1–9 از 25 نتیجه

نمایش 9 24 36

چمن مصنوعی سیزال مدل Becker

36,960,000 ریال متر مربع
سفارش بر اساس مترمربع میباشد ارتفاع چمن 60 میلی متر است.

چمن مصنوعی سیزال مدل Graf

29,680,000 ریال متر مربع
سفارش بر اساس مترمربع میباشد ارتفاع چمن 38 میلی متر است.

چمن مصنوعی سیزال مدل Gala Verde

29,120,000 ریال متر مربع
سفارش بر اساس مترمربع میباشد ارتفاع چمن 38 میلی متر است.

چمن مصنوعی سیزال مدل Williams

28,000,000 ریال متر مربع
سفارش بر اساس مترمربع میباشد ارتفاع چمن 40 میلی متر است.

چمن مصنوعی سیزال مدل Federer

17,360,000 ریال متر مربع
سفارش بر اساس مترمربع میباشد ارتفاع چمن 26 میلی متر است.

چمن مصنوعی سیزال مدل Agassi

24,080,000 ریال متر مربع
سفارش بر اساس مترمربع میباشد ارتفاع چمن 30 میلی متر است.

چمن مصنوعی 15 میل بهاره صدف

2,640,000 ریال متر مربع
سفارش بر اساس مترمربع میباشد ارتفاع چمن 15 میلی متر است.

چمن مصنوعی 15 میل بهاره صدف فر

2,520,000 ریال متر مربع
سفارش بر اساس مترمربع میباشد ارتفاع چمن 15 میلی متر است.

چمن مصنوعی 25 میل بهاره صدف

2,900,000 ریال متر مربع
سفارش بر اساس مترمربع میباشد ارتفاع چمن 25 میلی متر است.